About

Poliana Raisa

Română:

English:

 • Sunt un urmaș al lui Iisus Hristos.
 • Consider că citind ne vom întoarce la rădăcinile noastre, deoarece când citim vom parcurge totul în ritmul nostru, iar creierul nostru va fi în stare să prelucreze “mâncarea intelectuală”, în timp ce TV-ul și unele informații grăbite, în exces, ne vor spăla pe creier. Astfel că, recomand din experiență, să ne alegem bine funcția creierului și să alegem ceea ce primim înăuntrul minții noastre.
 • Sunt un creștin, locuiesc în România, iubesc oameni și iubesc locuri.
 • Studiez medicina generală, și mă bucur să citesc cărți, să cânt, atât vocal, cât și la pian și la vioară, să gătesc, să călătoresc, și atât de multe alte lucruri mici.
 • De asemenea am început un canal de Youtube unde puteți să vă bucurați atât vizual, cât și audio de lucuri care sper să vă facă sufletul să zâmbească.
 • Toate aceste lucruri sunt daruri primite de la Creatorul nostru, Dumnezeu, daruri care consider că trebuie împărtășite, după cum viețile noastre trebuie să rezoneze unele cu celelalte.
 • Mulțumesc că v-ați oprit în vizită! Sper să vă revăd curând pe aici!
 • I’m a follower of Jesus Christ.
 • I believe reading is how we will get back to our roots, because when reading we take it all in by our own rhythm, and our brain will be able to process the “intellectual food”. Meanwhile, the TV and all rushed excessive information, will brainwash us. With that being said, I recommend from experience to choose our brain function wisely and let us choose carefully what we are going to let in our minds.
 • I am a Christian, I live in Romania, I love people and I love places.
 • I am studying general medicine, and I enjoy reading books, singing, playing music on piano and violin, baking, traveling, and so many little things.
 • I have also started a Youtube channel where you can enjoy visual and audio things that will hopefully make your soul smile.
 • All of these things are gifts from our Creator, from God, and gifts are supposed to be shared, just like our lives should resonate with each other.
 • Thank you for stopping by! Hope to see you again soon!