Home

Welcome to my blog! Join me in various topics that come along on our Journey on Earth. #lookup

Bine ai venit pe blogul meu! Alătură-te în diverse subiecte pe care le regăsim în Călătoria noastră pe Pământ. #lookup

Latest from the Blog

When the first star rises | Lyrics

(Apasă aici pentru Română) English “When the first star rises The first watch in the evil’s way it tells me how much I’d want my face to wear Your face. When it rises a silver philanderer Between shields of heavenly hosts Pearls are playing ‘tween the lashes waiting for You to reflect on it. When […]

Când răsare prima stea | Versuri

(Click here for English) Română „Când răsare prima stea, Prima strajă-n calea celui rău, ea îmi spune cât ar vrea chipul meu să poarte chipul Tău. Când răsare crai de-argint între scuturi de oștiri cerești, joacă-n gene mărgărint așteptând în el să Te-oglindești. Când suspină colo-n crâng în izvoare harpe dulci de dor, ca și […]

Spring Photography /2022/ Fotografie de Primăvară

(Derulează în jos pentru Română) English There’s just something about spring flowers that I just can’t get enough of. I would love to see them all the time, but without them falling, we would have no fruits later during the year. So let us enjoy them while they last, and also be happy for what […]

The Dwarves’ lullaby |The Hobbit|Lyrics

(Apasă aici pentru Română) English “The wind was on the withered heath, but in the forest stirred no leaf: there shadows lay by night and day, and dark things silent crept beneath. The wind came down from mountains cold, and like a tide it roared and rolled; the branches groaned, the forest moaned, and leaves […]

Un cântec de leagăn al Piticilor | Versuri | Hobbitul

(Click here for English) Română Vântul era peste câmpia ofilită, dar în pădure nu se agita nicio frunză: acolo umbrele stau peste zi sau noapte, și lucruri întunecate se strecoară încet pe dedesubt. Vântul a coborât din munții reci, și ca un curent se rostogolea și răgea; crengile gemeau, pădurea suspina, și frunzele erau așezate […]

A relaxing 30 minute continuous piano cover // 30 Minute de muzică relaxantă la pian | cover

If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world.

-C. S. Lewis

Dacă găsim în noi o dorință pe care nicio experiență din această lume nu o poate satisface, cea mai probabilă explicație este că am fost făcuți pentru altă lume.

Get new content delivered directly to your inbox.