Home

Welcome to my blog! Join me in various topics that come along on our Journey on Earth. #lookup

Bine ai venit pe blogul meu! Alătură-te în diverse subiecte pe care le regăsim în Călătoria noastră pe Pământ. #lookup

Latest from the Blog

A light in the darkness // O lumină în întuneric

(Derulează în jos pentru Română) English ““You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.” “Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house.” “In the same way, let your light shine […]

A relaxing 30 minute continuous piano cover // 30 Minute de muzică relaxantă la pian | cover

If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world.

-C. S. Lewis

Dacă găsim în noi o dorință pe care nicio experiență din această lume nu o poate satisface, cea mai probabilă explicație este că am fost făcuți pentru altă lume.

Get new content delivered directly to your inbox.