“In my dreams” & “Angel of music” (Broadway Musicals) -behind the song

Check the music video below // Vizionează melodia mai jos

Derulați în jos pentru Română.

English

The power behind the ‘dreams

Anastasia, the former heir to the Russian throne, and Christine, an opera-singer with the voice of an angel, have something in common, and they both had choices to make which their future life as well as how they dealt with the present would depend on.

However, when we look on these two songs, we find that there is a much deeper meaning behind them.

When I was younger, sometimes during late middle-school or early high-school ages, I wrote down a thought that I still believe in, and it says the following: Every story ever told might find a connection to the Bible. Because The Bible is, I would say, the most complex book ever written, it is not surprising to find out that other stories would find something in the Bible that they could relate to, one way or another.

How does Anastasia, from the Anastasia Broadway Musical, or Christine, from The Phantom of the Opera have a connection to something in the Bible? Well, let us dive into something deeper, and get ready for some metaphorical thinking.

The songs: “In my dreams” and “Angel of Music” are telling the story of the main characters that are remembering the path they’ve been going on, yet they always have to be careful that when they get to a low point, somebody might pretend to help them, just to steal their attention from The One that has been helping them all along. The thief will want to get all the glory, turning their minds to the dark side, just like the Phantom did in The Phantom of the Opera, implying that he gave Christine her gift of singing, only to make her sing the “music of the night”.  Although some will try to do so in real life as well, we must know that every good and perfect gift comes from above, from God, (The Bible, James 1:17),  that is why it must only be used for good.

The thief, as some of you might have recognized, is the devil. He could only scratch the surface of The Creation and make gifts of evil and plagues. Yet is the power we give him, by giving our gifts from above, from God, to the devil, that he lives by, only to use the gifts against God’s people.

C.S. Lewis wrote in The Chronicles of Narnia, about the White Witch, who represented evil: “So that’s how you think of yourself as queen: because you were the Emperor’s hangman”, as said by a follower of The Good, of The Emperor’s Son.

Anastasia lost everything at a young age. Alone and not even knowing anymore who she really was, she kept on trying, “working when she could, keeping up her courage”, because she knew that In her Dreams there were figures that were leading her to the “light at the end of the hall”. And these dreams that she has kept all along seemed to tell her: “Don’t be afraid to go on, don’t give up hope come what may, it will all come back One Day”.

Although some dreams might inspire us to keep up going, we always must pay attention on who we are trusting and what kind of dreams we are following, as well as where they are leading us to.

In The Phantom of the Opera, Christine, a talented young woman, with a sweet gentle voice, but having no mother or father on her side, kept her father’s dying faith in having a guardian angel, but an illusion took control over her and she fell into the dark side of the dream, as a mysterious ‘angel of music’ tried to steal her soul.

Her friend tried to prevent her: “Christine, you must have been dreaming, stories like these don’t come true. Christine, you’re talking in riddles, and it’s not like you.”

However, Christine got caught in his ‘spell’ for the moment: “Angel of music, guide and guardian, grant to me your glory”, as she becomes cold and pale, while searching for glory and fame. As this nightmare goes, she will only overcome it through the power of Love, the pure thing that will overthrow the devil.

Before he fell from Heaven, the devil was the conductor of the Heaven’s Choir, that is why he knows how to work with great talents and steal their gifts for himself, in order to make people live for their own glory, or his, yet anything else than praising The One who gave them their talent.

This is how a good dream, some hope, some inspiring thought can switch to something that will turn one into a cold, dark heart.

Anastasia let her dreams inspire her to go on, while keeping a good heart, and, even after felling at first, Christine would do the same, and with Love she would even change the evil into good, because evil came through a man, and even that man can have a chance to the true Life.

That is how these two stories led us to a deeper meaning, one that we have found in The Bible, one that talks about good and evil, and the choice that a human has to make, in order to decide his future. Make sure to choose the Good, in order to live.

Finally, we should learn to sort out our dreams, hold tight to those that are a light in the darkness,  but throw out the ones that will only get us into cold and dark places, while hurting others.

We must make sure we are not listening to the shadows, but we should Look Up, into the Light. #lookup

— What is your take on the meaning of these songs? I would love to know it, so if you’d like, you can write your point of view in the comments section down below.

Music Video

Română

Puterea din spatele ‘viselor’

Anastasia, fosta moștenitoare a tronului Rusiei, și Christine, o cântăreață de operă cu o voce de înger, au ceva în comun, precum au și decizii de luat de care va depinde atât viitorul lor, cât și felul în care vor întâmpina prezentul.

Totuși, când ne uităm la aceste două melodii, observăm că există un înțeles mult mai profund dincolo de cântec.

Când am fost mai mică, undeva la sfârșitul școlii generale sau la începutul liceului, mi-am scris pe o foaie o afirmație în care cred încă, iar aceasta spune următoarele: faptul că fiecare poveste scrisă vreodată poate avea o conexiune cu Biblia. Datorită faptului că Biblia este, aș spune, cea mai complexă carte scrisă vreodată, nu este o surpriză să vedem că alte povești se pot regăsi în Biblie, într-un fel sau altul.

Cum poate avea Anastasia, din Anastasia Broadway Musical, și Christine, din Fantoma de la Operă Musical, o legătură cu ceva din Biblie? Păi, pentru aceasta trebuie să intrăm într-un înțeles mai adânc, de aceea pregătește-te pentru o gândire metaforică.

Melodiile “In my dreams” (Ro: “În visele mele”) și “Angel of music” (Ro: “Înger al muzicii”) relatează povestea personajelor principale care își amintesc drumul pe care au mers, însă trebuie ca să fie atente constant încât chiar și atunci când ajung în cele mai adânci momente ale vieții, cineva poate pretinde că le va ajuta doar pentru a le fura atenția de la Cel care le-a ajutat pe tot parcursul drumului. Hoțul va solicita toată gloria, îndreptându-le mintea către ‘întuneric’, precum în Fantoma de la Operă, unde ‘Fantoma’ îi spune tinerei fete că el este cel care a învățat-o să cânte atât de frumos, doar pentru a o face să cânte “muzica nopții”. Deși unii vor încerca să facă aceste lucruri și în viața reală, noi trebuie să știm că fiecare dar perfect și bun vine de sus, de la Dumnezeu, (Biblia, Iacov 1:17) de aceea trebuie folosit doar pentru Bine.

Hoțul, după cum unii poate că au observat deja, este diavolul. Tot ce poate să facă el este să zgârie suprafața Creației și să facă daruri malefice și ciume. Totuși, este puterea pe care i-o dăm noi, atunci când îi dăm lui darul nostru de sus, de la Dumnezeu, cea prin care trăiește el, doar pentru a întoarce darurile împotriva oamenilor lui Dumnezeu.

În “Cronicile din Narnia”, C.S. Lewis a scris, cu privire la Vrăjitoarea Albă, care reprezenta răul: “Deci așa ai ajuns să te consideri pe tine însuți Regină; deoarece ai fost călăul Împăratului.”, vorbe rostite de un slujitor al Binelui, al Fiului Împăratului.

Anastasia a pierdut totul la o vârstă fragedă. Singură și nemaiștiind nici măcar cine este cu adevărat, ea a continuat să încerce, “lucrând când putea, păstrându-și curajul”, deoarece ea a știut că în visele ei erau personaje care o conduceau înspre “lumina de la capătul holului” și ea a păstrat aceste vise în inima ei, pe tot parcursul călătoriei sale, iar aceste vise păreau că îi spun: “Nu îți fie frică să mergi mai departe, nu îți pierde speranța, orice ar veni, toate vor reveni la normal, Într-o Zi.”

Deși unele vise ne pot inspira să mergem mai departe, trebuie mereu să fim atenți în cine ne punem încrederea și ce fel de vise urmăm, precum și înspre ce ne îndreaptă acestea.

În ‘Fantoma de la Operă‘, Christine, o tănără foarte talentată, cu o voce sublimă și dulce, dar fără să aibă alături o mamă sau un tată, ea a păstrat, totuși, credința răposatului său tată în faptul că are un înger păzitor. Însă, o iluzie a preluat controlul asupra vieții ei, încât a căzut în partea întunecoasă a visului ei, unde un misterios ‘înger al muzicii’ a încercat să îi fure sufletul.

Prietena ei a încercat să o prevină: “Christine, probabil ai visat. Povești de genul acesta nu devin realitate. Christine, vorbești în parabole și tu nu faci asta de obicei.”

Totuși, Christine este prinsă în această ‘vrajă’ pentru moment: “Înger al muzicii, ghid și protector, condu-mă înspre gloria ta”, încât devine rece și palidă, în timp ce caută gloria și faima. Dar până și acest coșmar va trece, deoarece ea va învăța să îl depășească doar prin puterea Dragostei, acel lucru pur și curat prin care diavolul va fi detronat.

Înainte de a cădea din Ceruri, diavolul a fost dirijorul Corului Îngeresc, de aceea se pricepe atât de bine în a prelucra talente minunate și în a le fura pentru el, în a face ca oamenii să trăiască pentru gloria lor proprie, sau a diavolului, dar orice altceva decât să laude pe Cel care le-a dat darurile.

Așa se face că un vis bun, o speranță, un gând inspirațional se poate transforma în ceva care va schimba inima unui om într-un sloi de gheață și întuneric.

Anastasia a lăsat ca visele ei să o inspire să meargă mai departe, păstrând o inimă curată, iar, chiar dacă a căzut la început, Christine va face același lucru, încât prin Dragoste va transforma și răul în bine, pentru că răul a venit printr-un om, dar până și acel om mai are o șansă la adevărata Viață.

Astfel se face că aceste două povești ne-au condus la un înțeles profund, unul pe care îl găsim în Biblie, unul care îi dă posibilitatea unui om de a alege între bine și rău, pentru a-și decide viitorul. Alege Binele, ca să trăiești.

În final, trebuie să învățăm să ne sortăm visele, să le ținem strâns legate de noi pe cele care sunt o lumină în întuneric, dar să le aruncăm afară pe cele care ne vor conduce înspre locuri întunecoase și reci, în timp ce rănim alți oameni.

Trebuie să fim atenți ca să nu cădem în aceste capcane. Să nu ascultăm de întuneric, ci să ne uităm în sus, înspre Lumină. #lookup.

— Tu ce părere ai despre înțelesul din spatele acestor melodii? M-aș bucura să știu, de aceea, dacă ai vrea, ai putea să scrii punctul tău de vedere în secțiunea de comentarii de mai jos.

8 comments

 1. De obicei “visele” au rădăcini la
  tinerețe și ajung să fie finalizate
  mai tarziu sau chiar la bătrânețe
  Personal am îndrăznit să-mi
  deschid un jurnal cu titlul:
  În căutarea unui vis (tel)
  Sunt sigură caci Bunul Dumnezeu
  ti-a dat un gând bun.Continua “visul.

  Liked by 1 person

 2. În cele două creații se poate observa o frapantă asemănare între contextele socio-familiale ale celor două personaje principale.
  Fiecare caracter “cară” un background deloc fericit, însă tocmai acesta reprezintă scheletul pe care cele două creații își au suportul.
  Diferența dintre cele două opere constă in modul de derulare a acțiunii.
  In prima operă se expune un aparent single story, pe când în cea de-a doua se începe direct cu un close-up.
  În “Angel of music” set-piece-ul denotă o clară antiteză cromatică între veșmântul alb al celor două protagoniste și întunericul dominant dat de prezența puțin observabilă a așa-zisului “înger”.
  Privind lucrurile dintr-un punct de vedere macro-obiectiv, lupta dintre bine și rău /lumină-întuneric este evidentă.
  Un aspect biblic interesant este ispitirea personajului feminin central de cel considerat a fi “bunul îndrumător”. Însă, de această dată lângă femei nu se află un bărbat, ci o altă femeie(reprezentare binelui), care aparent încearcă să își salveze camarada de răul care se ivește.
  Aruncând o privire către cealaltă operă “In my dreams” se poate simți foarte pregnant cum personajul eponim își reverberează trăirile.
  Pe lângă coloritul total schimbat, tonalitatea cuvintelor emanate de aceasta duc spre o altă ideologie mult diferită de precedenta.
  Aparent personajul nu dă ascultare niciunui glas, cu excepția celui interior care îi dă cu totul alte trăiri.
  Așadar, într-adevăr, învățătura care se poate trage din această antiteză este atenția pe care trebuie să o acordăm evenimentelor din umwelt-ul nostru și răspunsul față de gravitatea lor.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s