Why should we believe in fairy tales? // De ce ar trebui să credem în basme?

(Derulează în jos pentru versiunea în Română)


English

Why should we believe in fairy tales? For the same reason as why we should believe in happy endings.

Because for one who does Good in this Life, following Truth and Love, in the end, all will be well, whether on Earth, but most importantly in the other ‘world’, in Heaven.

As for those who are doing what is bad, living an evil and cold-hearted life, they will reap what they have planted. These are the people who will most likely tell you not to believe in fairy tales, since they gave up on Hope, Trust and Love.
Never give up on those three, but keep on marching on, and you will be happy ever after, at least in the end of all things.

C. S. Lewis wrote a lovely essay on fairy tales, called On Three Ways of Writing for Children, that I highly recommend you read, but, until you get a copy of that, here are some quotes from it that I love:

If I had had to lose the fairy tales in order to acquire the novelists, I would not say that I had grown but only that I had changed.
A tree grows because it adds rings: a train doesn’t grow by leaving one station behind and puffing on to the next.
…I now enjoy the fairy tales better than I did in childhood: being now able to put more in, of course I get more out.

-C.S. Lewis

Some critics seem to confuse growth with the cost of growth and also to wish to make that cost far higher than, in nature, it need be.
Those of us who are blamed when old for reading childish books were blamed when children for reading books too old for us.
No reader worth his salt trots along in obedience to a time-table.

-C.S. Lewis

The fairy tale is accused of giving children a false impression of the world they live in. But I think no literature that children could read gives them less of a false impression. I think what profess to be realistic stories for children are far more likely to deceive them. I never expected the real world to be like the fairy tales. I think that I did expect school to be like the school stories. The fantasies did not deceive me: the school stories did. All stories in which children have adventures and successes which are possible, in the sense that they do not break the laws of nature, but almose infinitely improbable, are in more danger than the fairy tales of raising false expectations.

-C.S. Lewis

Since it is so likely that children will meet cruel enemies, let them at least have heard of brave knights and heroic courage.

C.S. Lewis

…by confining your child to blameless stories of child life in which nothing at all alarming ever happens, you would fail to banish the terrors, and would succeed in banishing all that can ennoble them or make them endurable.

-C.S. Lewis

Coming up soon: an article on C.S. Lewis‘s masterpiece: The Chronicles of Narnia.

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure to subscribe by simply adding your e-mail address down below.

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:


Română

De ce ar trebui să credem în basme? Pentru același motiv pentru care ar trebui să credem într-un final fericit.

Deoarece pentru cei care fac ceea ce este Bine în viață, urmărin Adevărul și Dragostea, în final totul va fi bine, fie aici pe Pământ, dar, cel mai important, în cealaltă “lume”, în Rai.

Însă pentru cei care fac ceea ce este rău, trăind o viață rece și plină de ură, aceștia vor culege ceea ce au semănat.
Mulți dintre acești oameni de pe urmă sunt cei care preferă să spună altora să nu creadă în povești sau în basme, datorită faptului că ei au renunțat la Speranță, Încredere și Dragoste.

Niciodată să nu renunți la aceste trei, ci continuă să lupți, și vei avea un final fericit, cel puțin la sfârșitul tuturor lucrurilor.

C.S. Lewis a scris un frumos eseu legat de basme, numit: Despre trei moduri de a scrie pentru copii, pe care îl recomand a fi citit, dar, până ce vei reuși să obții o copie după acesta, aici sunt câteva fragmente pe care le îndrăgesc:

Dacă ar fi trebuit să pierd basmele/poveștile pentru a dobândi romancierii, nu aș zice că am crescut, ci doar că m-am schimbat.
Un copac crește pentru că adaugă inele în trunchi: un tren nu crește prin faptul că lasă în urmă o stație și circulă mai departe către următoarea.
…Acum mă bucur mai mult decât în copilărie de basme: fiind capabil de a pune mai multe informații, desigur că reușesc să obțin mai multe informații.

C.S. Lewis

Unii critici par să facă o confuzie între creștere și prețul creșterii, astfel dorind să crească acel preț mult mai mult decât, în mod normal, ar trebui.
Acei dintre noi care suntem blamați când suntem în vârstă pentru că citim cărți pentru copii, am fost blamați când am fost copii pentru că citeam cărți mult prea în vârstă pentru noi.
Niciun cititor care își merită respectul nu se supune unui calendar al anilor.

C.S. Lewis

Basmele sunt acuzate că ar da copiilor o falsă impresie asupra lumii în care trăiesc. Dar cred că nicio literatură pe care copiii o pot citi le dă o mai puțină falsă impresie. Cred că ceea ce este proclamat ca a fi o poveste realistă pentru copii este mult mai probabil să îi ducă în eroare. Niciodată nu m-am așteptat ca lumea reală să fie ca și cea din basme. Dar cred că m-am așteptat ca școala să fie ca și poveștile despre școală. Lumea fantastică nu m-a înșelat: poveștile școlare, da. Toate poveștile în care copiii au aventuri și împliniri care sunt posibile, în sensul în care nu trec peste legile naturii, dar aproape infinit improbabile, sunt în mai mare pericol decât basmele de a ridica așteptări false.

C.S. Lewis

Fiind atât de probabil pentru copii să întâlnească cruzi dușmani, lăsați-i măcar să fi auzit de bravi cavaleri și de curajul eroilor.

C.S. Lewis

…prin limitarea copilului tău la povești ireproșabile despre viața de copil în care nimic alarmant nu se întâmplă vreodată, vei eșua în a alunga terorile, și vei reuși în a alunga toate lucrurile care le-ar putea înnobila și le-ar face suportabile.

C.S. Lewis

În curând: un articol despre lucrarea de artă a lui C.S. Lewis care este seria de cărți Cronicile din Narnia.

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

De asemenea, te invit să lași un comentariu și să vizitezi paginile mele de pe alte rețele de socializare, pe care le găsești mai jos.

6 comments

  1. “Niciun cititor care își merită respectul nu se supune unui calendar al anilor.”

    Mi-a plăcut mult acest fragment din citatul de C. S. Lewis.

    Am vizionat cu mult entuziasm Cronicile din Narnia și mi-au plăcut mult. 🤗

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s