Quote| April 27th, 2021 + The Poem “Your Hands” // 27 Aprilie 2021 + Poezia “Mâinile Tale”

(Derulează în jos pentru Română)


English

This week I’m celebrating Easter, according to the Orthodox Calendar.

These verses remind us of Jesus Christ’s love for humanity, something we should remember every day of the year.

Full poem by Costache Ioanid, “Your hands…“, here:

Your hands...

                       by Costache Ioanid

Your hands, sweet Jesus,
 hands who created us from clay,
 they stretched out on the wood to be pierced 
oh, Your hands who gave it all!

 Your ankles, tired ankles, 
full of dust, of thorns, of longing, 
on the wood of shame stood pinned, 
as the lawful reward of their love... 

The clear forehead like blue horizons, 
full of mercy deeply bowed, 
receiving the crown of our mockery 
as an Emperor’s highest triumph. 

Your lips, on which sat
 the holy words from heaven,
 tasted the cup of sorrows and hatred
 Forgiving, letting out rivers of blood. 

Holy heart, the hidden flower,
 Coming down, leaving heaven entire
 to be pierced by a cold spear
 deeply guilty for loving us so. 

The Love born from the Father,
 cries up till this day, sighing.
 But any soul that hears and believes,
 In the holy love finds wholesome comforting.

Translation by Poliana Raisa.

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

Donation – Spreading Light

I write because I want to spread Truth and Love in the world, through faith and culture, through the beauty that surrounds us, and more, even if there would be just a handful of people reading these words. If you like what I’m writing about and decide to make a donation which will help me to take more time off for this page, I will highly appreciate it! Thank you very much!

$1.00

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:


Română

Săptămâna aceasta voi sărbători Paștele, conform Calendarului Ortodox.

Aceste versuri ne amintesc de dragostea lui Iisus Hristos pentru omenire, un lucru pe care ar trebui să ni-l amintim în fiecare zi a anului.

Poezia completă de Costache Ioanid, “Mâinile Tale…” o poți citi aici:

Mâinile Tale...

                    de Costache Ioanid

Mâinile Tale, dulce Iisuse,
mâinile care din lut ne-au creat,
întinse pe lemn se lăsară străpunse
o, mâinile Tale ce totul au dat!

Gleznele Tale, glezne trudite,
pline de colb și de spini și de dor,
pe lemnul rușinii au fost țintuite,
ca dreaptă răsplată a dragostei lor...

Fruntea senină ca zările-albastre,
plină de milă adânc s-a plecat, 
primind diadema batjocurii noastre
drept cel mai de seamă triumf de-mpărat.

Buzele Tale, pe care stătură
vorbele sfinte din cer coborând,
gustară paharul de fiere și ură
și râuri de sânge lăsară iertând.

Inima sfântă, floarea ascunsă,
cerul întreg părăsindu-l, veni,
de-o suliță rece să fie străpunsă,
adânc vinovată c-atât ne iubi.

Dragostea care din Tatăl purcede,
plânge și astăzi cu-același suspin.
Dar oricare suflet aude și crede,
în dragostea sfântă se-alină deplin!

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

Donație – Răspândind Lumină

Scriu deoarece vreau să împart Adevăr și Dragoste în lumea noastră, prin credință și cultură, prin frumusețea care ne înconjoară, și multe altele, chiar dacă ar fi doar o mână de oameni care citesc aceste rânduri. Dacă îți place ceea ce scriu și decizi să faci o donație care mă va ajuta să îmi aloc mai mult timp pentru această pagină, apreciez enorm! Mulțumesc foarte mult!

$1.00

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe rețelele de socializare, pe care le găsești mai jos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s