The Meaning of the Rainbow // Semnificația Curcubeului

(Derulează în jos pentru Română)


English

“The earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence… for all flesh had corrupted their way on the earth.
And God said to Noah: ‘The end of all flesh has come before Me… make yourself an ark…’
Now the flood was on the earth forty days.
So He destroyed all living things which were on the face of the ground…

🌈 Then God spoke to Noah:
‘And as for Me, behold, I establish My covenant with you: never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood; never again shall there be flood to destroy the earth.
This is the sign of the covenant which I make between Me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations: I set My rainbow in the cloud; and when the rainbow shall be seen in the cloud, I will remember My covenant.”
(Genesis 6-9, The Bible)

“Then the Lord said in His heart: ‘I will never again curse the ground for man’s sake, although the imagination of man’s heart is evil from his youth; nor will I again destroy every living thing as I have done…
~While the earth remains~

(Genesis 8:21-22, The Bible)

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

Donation – Spreading Light

I write because I want to spread Truth and Love in the world, through faith and culture, through the beauty that surrounds us, and more, even if there would be just a handful of people reading these words. If you like what I’m writing about and decide to make a donation which will help me to take more time off for this page, I will highly appreciate it! Thank you very much!

$1.00

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:


Română

“Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie… căci orice făptură își stricase calea pe pământ.
Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: ‘Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea… Fă-ți o corabie…’
Potopul a fost 40 de zile pe pământ.
Toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite…

🌈 Apoi, Dumnezeu i-a mai zis lui Noe:
‘Iată, Eu fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine și voi, și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: curcubeul Meu, pe care l-am așezat în nor, iar când se va arăta curcubeul în nor, Eu îmi voi aduce aminte de legământ.”
(Genesa 6-9, Biblia)

Dumnezeu a zis în inima Lui: ‘Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui; și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut….
~Cât va fi Pământul~
(Genesa 8:21-22, Biblia)

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

Donație – Răspândind Lumină

Scriu deoarece vreau să împart Adevăr și Dragoste în lumea noastră, prin credință și cultură, prin frumusețea care ne înconjoară, și multe altele, chiar dacă ar fi doar o mână de oameni care citesc aceste rânduri. Dacă îți place ceea ce scriu și decizi să faci o donație care mă va ajuta să îmi aloc mai mult timp pentru această pagină, apreciez enorm! Mulțumesc foarte mult!

$1.00

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe rețelele de socializare, pe care le găsești mai jos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s