By our love… // După dragostea noastră |Quote

(Derulează în jos pentru Română)


English

“By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.” – Jesus. (John 13:35, The Bible)

 Jesus replied: “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’ This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’ All the Law and the Prophets hang on these two commandments.” (Matthew 22:37-40, The Bible)

I first heard about this quote in a song I’m going to post below; it seems pretty easy to follow, with the Bible verse there are only two commandments, yet they mean so much and they are pretty hard to carry on… But how can we be Christians if we do not love when the One who we are called after: Christ, is the definition of love? (“No one has greater love than this: to lay down his life for his friends.” – John 15:13, and Jesus Christ did just that, He died for us.)

We can just try to love, every day, for the rest of our lives. It isn’t easy, but it isn’t that hard when we shall lay our life in the hands of our Creator.Română

„Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.” – Iisus (Ioan 13:35, Biblia)

Iisus i-a răspuns: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi, și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Proorocii. (Matei 22:37-40, Biblia)

Prima dată am auzit despre acest citat în melodia postată mai sus; pare destul de ușor de urmat, împreună cu versetele biblice sunt doar două porunci, însă înseamnă atât de mult, și sunt atât de greu de purtat… Dar cum putem noi să fim Creștini dacă nu iubim, când Cel al cărui Nume Îl purtăm: Christos, este definiția iubirii? („Nu este mai mare dragoste decât să își dea cineva viața pentru prietenii săi.” – Ioan 15:13, și Iisus Hristos a făcut tocmai aceasta, a murit pentru noi.)

Putem doar să încercăm să iubim, în fiecare zi, pentru tot restul vieții noastre. Nu este ușor, dar nici nu este așa de greu, atunci când ne vom preda viața în mâna Creatorului nostru.

3 comments

 1. … poate că nu ar trebui să mai adaug nimic la cele spuse de tine în acest articol, mai ales că ai sincronizat foarte bine videoclipul, cu mesajul și textele biblice adăugate la tema acestui articol.
  Da, așa este, în astfel de vremuri, este nevoie de iubire adevărată.
  Deși dispunem de multă dezvoltare personală, psihologie, filozofie și tot felul de teorisme care sunt doar la un click distanță de noi, totuși dacă nu practicăm iubirea și dacă n-o punem la lucru în viața noastră, nu rezolvăm nimic cu știința și raționalul din noi.
  Atunci când iubim cu adevărat, trăim cu adevărat liberi, apoi vom putea da voie și celorlalți să se bucure de libertatea lor.

  No, iartă-mă că am scăpat la vale cu filozofia mea! 😁

  Dumnezeu să te binecuvinteze cu multă putere și inspirație, pentru a putea să mai pregătești astfel de articole! 🙏🤗

  Liked by 1 person

  • Mulțumesc, Ștefan! 😊
   Foarte inspirațională completarea, mulțumesc pentru ea! (Îmi place și filozofia – “cea adevărată”, să zic așa, bineînțeles)

   Așa să ne ajute Dumnezeu!🙏🏻

   Amin! Doamne, ajută!

   Un weekend frumos îți doresc! ✨

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s