“God is in heaven, all’s right…” // “Dumnezeu este în cer, totul este în regulă…” |Quote|

Derulează în jos sau apasă aici pentru Română.

English

I have recently read “Anne of Green Gables”, by Lucy Maud Montgomery, for the first time and I enjoyed it more than I thought I would. I saw some cartoons and movie series before reading the book, but, of course, nothing compares to the book.
For those of you who do not know what the book is about, it’s about a little orphan girl who is adopted by two siblings, which is where her journey as a young girl begins. The book is very realistic, I would say, and I loved the fact that she gets to discover her faith as well in her journey.

This quote is found at the end of the book, and it’s no spoiler, for we know that God is the One who is above everything.
Some might ask “If God is good, why does he allow evil to happen?” It’s normal to ask questions, and the answer is simple: free will. Some people choose Good, and some choose Evil instead – both are free to live however they want. God allows us to do that up to a point, when He will come again to take His followers with Him, and send to perish those who did not want to be redeemed.
“Why would He not redeem everybody?” – Because we all chose our future, and we can still change our choice. Choosing to do Evil, is not choosing God, so how can we be with Him in heaven forever, if we did not choose Him? -And, actually, He made the first step in order to redeem us: Jesus, the Son of God, came on Earth to take upon Himself our sins, and we, then, have to accept His sacrifice for us, believe and follow Him.

If you’d like to know more on this issues, I recommend you to read “The Problem of Pain“, by C.S. Lewis. You might find more questions answered there.

Anne, from Anne of Green Gables faced a bend in the road when she said the words from the quote and she acknowledged that God is still in control.
As long as we are under His protection, there’s nothing to worry; there might be a bend in the road and we don’t know precisely where this will take us, but we know Who holds tomorrow. And we know that “neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.” (The Bible, Romans 8:38-39)

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:


Română

Am citit recent cartea “Anne de la Green Gables”, de Lucy Maud Montgomery, pentru prima dată și mi-a plăcut mai mult decât aș fi crezut. Am mai văzut desene animate și seriale pe baza acestei cărți înainte, însă, bineînțeles, nimic nu se compară cu cartea.
Pentru cei dintre voi care nu știți despre ce este cartea, aceasta este despre o fetiță orfană, care este adoptată de către doi frați, iar de aici începe călătoria ei ca tânără fată. Cartea este realistică, aș spune, și mi-a plăcut mult, de asemenea, faptul că și-a descoperit credința în drumul ei.

Acest citat se găsește la finalul cărții, și nu este ceva nou, pentru că știm că Dumnezeu este Cel ce stă deasupra tuturor lucrurilor.
Unii ar putea să întrebe “Dacă Dumnezeu este bun, de ce îngăduie să se întâmple răul?” Este normal să avem întrebări, iar răspunsul este simplu: liber arbitru. Unii oameni aleg Binele, în timp ce unii oameni aleg Răul – amândoi sunt liberi să trăiască așa cum vor. Dumnezeu îngăduie aceste lucruri până la un punct, atunci când El va reveni să își ia urmașii cu El, și să trimită spre pierzare pe cei care nu au vrut să fie răscumpărați.
“De ce nu răscumpără El pe toată lumea?” – Pentru că noi toți ne-am ales viitorul, dar încă ne putem schimba alegerea. A alege să facem Răul, este a nu alege pe Dumnezeu, deci cum am putea să fim cu El în Rai pentru totdeauna dacă noi nu l-am ales pe El? – Și, de fapt, El a făcut primul pas pentru a ne răscumpăra: Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe Pământ, pentru a lua asupra Lui păcatele noastre, iar noi, apoi, trebuie să acceptăm sacrificiul Lui pentru noi, să credem și să Îl urmăm.

Dacă vrei să știi mai multe pe aceste subiecte, îți recomand să citești cartea Problema Durerii“, de C.S. Lewis. S-ar putea să găsești mai multe răspunsuri la întrebări acolo.

Anne, din “Anne de la Green Gables” a întâlnit o cotitură de drum când a spus cuvintele din citatul de mai sus, și a recunoscut că Dumnezeu încă este în control.
Atâta timp cât suntem sub protecția Sa, nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic; s-ar putea să ne stea o cotitură de drum înainte, și nu știm cu siguranță unde ne va duce aceasta, dar știm cine ține ziua de Mâine. Și știm că “nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creaţie nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru!” (Biblia, Romani 8:38-39)

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe rețelele de socializare, pe care le găsești mai jos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s