Why am I for Life – some thoughts // De ce sunt pentru Viață – câteva gânduri

(Derulează în jos pentru Română)


English

On March 25th, at a peaceful gathering on the sounds of trumpets, I took part in the Pro-Life March, in Timișoara, Romania.
We met in a park, next to the Greek Catholic Church, where some people gave a few speeches, and I felt very inspired by them because they reminded me why I started medical school for. From there we marched to the Orthodox Cathedral, where there were held other speeches, ending the march at the Prefecture of Timișoara.

Why am I Pro-Life?

Because I am studying Life, as a medical student, and our purpose should be preserving and protecting Life.
I am to take the Hippocratic oath, that many, or all, doctors have taken before me, and it is in that oath that we should always do what is good for the patient, and never give people deadly substances, neither to a man, or a woman, or an unborn baby.

“A person is a person, no matter how small.” – Dr. Seuss

“People are destroyed from lack of knowledge”(Osea 4:6, The Bible)
Any surgical intervention might have repercussions on the human body, whether physical or psychological – therefore, the mother who put an end to the baby she is carrying in her belly will have to suffer…
There are so many women who have testified that aborting their unborn baby is something they can never forget, and they have to live with this feeling, unless they turn to God who can forgive their mistakes and set them free.

I know people come with certain excuses, everybody has their reasons, but what about the baby’s reasons? They have life, inside the belly, but it is still life. Around week four of pregnancy the baby’s heart starts beating.
Who knows who that baby is going to become when they grow up?

Even if they have medical issues, they deserve to see the light of day, they deserve to be alive as long as their heart keeps them alive.
Although it is painful, I am sure that the parents who loved their baby before birth would be glad to at least see the baby alive, in their arms, for as long as they can, if the baby has health issues.
The joy of knowing your baby will be there, through the pain.
– From my personal experience, I met a baby with health issues, and I never regret that I got to meet that baby and spend time with him, even if his life was short on this earth, and neither do his parents.

There are also times when medically they said there were supposed health issues with the unborn baby, and after the baby was born, they could see he/she was perfectly healthy. Never underestimate the power of faith and prayer.

Some other reason is that the baby is not wanted, that the couple that had sexual intercourse is no longer together, or maybe there was an unwilling situation, what then? Well, sexual intercourse has consequences, and the life of the baby is there now, just give the baby the chance to live.
There are testimonies of women who said, even in these situations, that having the baby next to them brought them joy, rather than reminding them of the bad times, and going through the process of abortion would have left greater psychological scars.

Who are we to say who should live and who should not? “Many that live deserve death. And some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to deal out death in judgement.” (J.R.R. Tolkien)

We could also talk about the economical side of this, because our population is in decline, and we would need to be taken care of when we get old… but maybe it is another side of the subject, for another time.

Finally, The only chance humanity still has is Returning to Life, to Christ.

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:


Română

În data de 25 Martie, la o strângere pașnică pe sunete de trompetă, am participat la Marșul Pro-Viață, în Timișoara, România.
Ne-am adunat într-un parc, lângă Biserica Greco-Catolică, unde câțiva oameni au ținut discursuri, care m-au inspirat nespus, deoarece mi-au amintit de motivul pentru care am început să studiez Medicina. De aici am mărșăluit spre Catedrala Ortodoxă, unde au fost ținute și alte discursuri, marșul încheindu-se la Prefectura din Timișoara.

De ce sunt Pro-Viață?

Pentru că studiez Viața, ca studentă la Medicină, scopul nostru ar trebui să fie păstrarea și protejarea Vieții. Voi avea să depun Jurământul lui Hippocrate, pe care mulți, sau toți, doctorii l-au depus înaintea mea, și acest jurământ spune că va trebui ca întotdeauna să fac ceea ce este bine pentru pacient, și niciodată să nu dăm substanțe letale oamenilor, nici unui om, nici unei femei, nici unui copil nenăscut.

„O persoană este o persoană, oricât de mică ar fi.” -Dr. Seuss

„Poporul piere din lipsă de cunoștință” (Osea 4:6, Biblia)
Orice intervenie chirurgicală poate avea repercusiuni asupra corpului uman, fie fizice, fie psihologice – astfel, mama care a oprit viața copilului din pântecul ei, are de suferit…
Sunt atâtea femei care au mărturisit că avortul copilului lor nenăscut este ceva ce nu pot uita niciodată, și trebuie să trăiască cu acest sentiment, dacă nu se întorc la Dumnezeu care le poate ierta greșelile și le poate da eliberare.

Știu că oamenii vin cu diferite scuze, fiecare are motivele lui, dar ce facem cu motivele copilului de a trăi? Au viață, în interiorul pântecului lor, dar este tot viață. Undeva din a patra săptămână de viață inima copilului începe să bată.
Cine știe ce va fi acel copil când va crește mare?

Și chiar dacă va avea probleme medicale, merită să vadă lumina zilei, merită să fie viu atât timp cât inima lui îl ține în viață.
Chiar dacă este dureros, sunt sigură că părinții care și-au iubit copilul încă din pântece vor fi fericiți ca măcar să își vadă copilul în viață, în brațele lor, atât cât va putea fi, dacă bebelușul are probleme medicale. Bucuria cunoașterii copilului tău va fi acolo, prin durere.
– Din experiența personală, vă pot spune că am cunoscut un copil care avea probleme de sănătate, și nu voi regreta niciodată că am ajuns să îl cunosc și să petrec timp cu el, chiar dacă viața lui a fost scurtă pe Pământul acesta, și nici părinții lui nu regretă.

Sunt cazuri în care, din punct de vedere medical, se presupunea că vor exista complicații ale copilului, cât timp acesta era încă în pântec, iar după naștere s-a dovedit că el/ea era perfect sănătos/sănătoasă. Niciodată nu subestima puterea credinței și a rugăciunii.

Alte motive care apar este că bebelușul nu este dorit, deoarece cuplul care a avut actul sexual nu mai este împreună, sau poate a fost o situație silită, atunci cum? Păi, actul sexual are consecințe, și viața copilului este deja acolo, doar dă-i o șansă să trăiască.
Sunt mărturii ale unor femei care au zis, chiar și în aceste situații, că prin prezența copilului lângă ele au primit bucurie, mai multă decât amintirea momentului nedorit, și a trece prin procesul de avort ar fi lăsat o mai mare cicatrice psihologică.

Cine suntem noi să spunem cine merită sau nu să trăiască? „Mulți care trăiesc merită moartea. Și unii care mor merită viața. Poți tu să le-o dai? Atunci nu fii prea nerăbdător să pedepsești cu moartea la judecată.” (J.R.R. Tolkien)

De asemenea, am putea vorbi despre partea economică care privește acest fapt, pentru că populația noastră este în declin, și va trebui ca cineva să aibă grijă de noi când suntem bătrâni… dar, poate este o altă latură a subiectului, pentru altă dată.

În concluzie, Singura șansă pe care încă o are România, și umanitatea, este Întoarcerea la Viață, la Hristos.

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe rețelele de socializare, pe care le găsești mai jos.

4 comments

 1. De tineri ca dumneavoastră are atât de mare nevoie acum Biserica, România și umanitatea, să strige, să cheme, să lupte pentru viața asta efemeră dar mai ales pentru viața cea veșnică.
  Bunul nostru Mântuitor să vă binecuvânteze în toate!
  1 Ioan 2.14

  Liked by 1 person

  • Să ne ajute Dumnezeu să ne unim în lucrurile bune, să apărăm și să ajutăm pe cei în nevoie, și pe cei ce nu se pot ajuta pe ei înșiși!
   Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră! 🙏🏻

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s