Moara cu noroc, un cântec // The lucky mill, a song |Lyrics

(Scroll down for English)


Română

Pierd ziua de azi pentru cea de mâine.
S-ar cădea să aștept, dar mă tulbur fără vreme;
S-ar cădea să văd
Aievea de-mi va fi durerea:
atunci să plâng timp de trei zile
Și să zic, în fine:
"Așa ai vrut Tu, Doamne!"

Pentr-un alt izvor de mângâiere
Să pornesc în căutare;
Cu el voi merge mai departe...
Căci scurtă mi-e viața
Și nu am mai mult
Timp să mă opresc pe cale.

Aici stau și nu mă supără nimic,
Dar îmi fac eu însumi negre gânduri
Despre cea de mâine zi
Și de astăzi nu mă bucur...
Și poate gândul mi-e deșert,
Poate-are să fie tot bună mâine,
Dar temându-mă-o să pierd
Ziua de poimâine...

Omul să fie mulțumit
Cu sărăcia sa,
Căci nu bogăția
Ci liniștea colibei tale
Te face fericit.

Un cântec despre neliniștea transmisă de Ioan Slavici prin opera sa Moara cu Noroc, dar și despre învățăturile care ne scot din neliniște.

Fiecare vers este inspirat din cuvintele autorului, dar adaptate într-un cântec.
Mai jos sunt citatele care au inspirat cântecul.

„Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit.” – Bătrâna

„Am o nenorocire: pierd ziua de astăzi pentru cea de mâine… Astăzi stau aici și nu mă supără nimic, dar îmi fac eu însumi gânduri rele despre ziua de mâine, și aceste gânduri nu-mi lasă tihnă să mă bucur de ziua de astăzi. Și poate că gândurile mele sunt deșerte, poate că ziua de mâine are să fie tot bună, dar o voi pierde temându-mă de cea de poimâine.” -Ghiță

„Nu te turbura fără de vreme, fata mea, îi zise bătrâna, liniștită ca totdeauna. Așteaptă să vezi, pentru că nu știi dacă în ziua când se va întâmpla – Doamne ferește! – lucrul de care te temi, el îți va părea atât de grozav cum îl vezi acum în închipuirea ta: așteaptă să vezi, și dacă durerea-ți va fi adevărată, plângi trei zile de-a rândul, apoi zi: „Tu, Doamne, ai voit așa!”, te ștergi la ochi, caută-ți un alt izvor de mângâiere și mergi cu el mai departe, căci viața e scurtă și n-ai timp să te oprești mai mult în cale.”

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe rețelele de socializare, pe care le găsești mai jos.


English

I lose today for tomorrow
I should wait but I trouble myself before its time
I should see
If my pain true will be
Then I shall cry for three days
And at last, I shall say
“‘twas Your will, Lord”

For another spring of comfort 
I shall seek out
With it, I shall go forward
For short is my life
And I have no more
Time to lose on the way

Here I am and nothing bothers me
But I make myself think darkly
About tomorrow
And I won’t enjoy today…
And maybe my thoughts are in vain
Maybe tomorrow’s gonna be good
But fearing I shall lose
The day after tomorrow..

The man should be content 
With his poverty
For not richness
But the quiet of your house
Makes you happy.

A song about the anxiety conveied by the Romanian author Ioan Slavici through his novel The Lucky Mill, but also about the teachings of overcoming anxiety.

Every lyric is inspired by the words of the author, adapted in a song.
You can see the quotes that inspired this song below:

“Man should be content with his poverty because, if truth be told, it is not the riches but the peace of your hovel that makes you happy.” – the old lady.

“I have a misfortune: I lose the day of today for the one of tomorrow… Today I’m staying here and nothing bothers me, but I make bad thoughts for myself about tomorrow, and these thoughts don’t give me peace to enjoy the day of today. And maybe my thoughts are in vain, maybe tomorrow will still be good, but I will lose it fearing the day after tomorrow.” – Ghiță

“Do not trouble yourself before its time, my daughter, said the old lady, quiet as always. Wait and see, for you never know if the day when will happen – God forbid! – the thing you are fearing of, it will seem to you so terrific as you see it now in your imagining: wait and see, and if your pain will be true, cry for three days on row, then say: “You, Lord, wanted it so!”, wipe your eyes, and find another spring of comfort and go forward with it, for your life is short and you don’t have enough time to lose on the way.”

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:

2 comments

 1. Hristos a Înviat!

  Ultimul citat mi-a plăcut foarte mult!
  Când vom realiza cât de repede ne trece viața, nu ne vom mai permite să pierdem timpul, cu nimic ce ne ține pe loc, sau cu nimic ce ne poate face nefericiți.
  Numai bine îți doresc, Poliana! 🙏😇

  Liked by 1 person

  • Adevărat a înviat!

   Așa este.
   “Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.”
   Și trebuie să mergem mereu mai departe, orice ne-ar ieși în cale…

   Toate cele bune și ție! ☺️

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s