Cuvinte dulci și mari // Sweet and great words |Lyrics

(Scroll down for English)


Română

Cuvinte dulci și mari atunci mi-ai spus:
„Te iert”.
Eu n-am putut să cred până atunci
Că exiști.
Tu m-ai creat odat' dar m-ai pierdut.
Da, tu m-ai pierdut.
Când m-ai găsit eram al nimănui.
Da, al nimănui.

Ți-am dat bice multe, Te-am lovit, Iisus;
Iar Tu de pe cruce
Mi-ai șoptit, cu glasul blând: „Te iert”.
Ți-am bătut și cuie, Te-am scuipat, Iisus,
Iar Tu de pe cruce
Mi-ai șoptit, cu glasul blând: „Te iert”.
Am văzut cum suferi, am stat pân' târziu,
Și-n ultima clipă
Mi-ai șoptit, cu glasul stins:
„Te iert”.

A trecut timpul în zbor
Și-am plecat departe;
Ca să uit de-acele locuri
Unde am ucis un om...
Chinuită viață tristă
A-nceput în min' de-atunci:
Văd o cruce neagră-ntinsă
Și pe Cel ce L-am ucis...
Mă voi duce să o caut
Și să plâng la vechea cruce
Unde-am auzit eu vocea
Ce-mi spunea: „Te iert”...
De-aș putea eu să-L găsesc
Pe acel ce eu
Îl credeam că-I un tâlhar
Nu știam că-I Dumnezeu.
| : Oare unde este El : |

Și cum stau mulțimi și-ascultă
Mă opresc și eu din drum
Căci povestea era tristă
Semăna cu-a mea poveste...
Avea chipul unui sfânt
O privire-adâncă, blândă,
Povestea ce s-a-ntâmplat
Chiar în viața mea odată:
| : Nu cumva este El? : |

Dintre miile de cete
Mă privea acum pe mine
Și voia ca să mă cheme
Să vorbească și cu mine.
Și știam ce-o să îmi spună:
O să-mi spună-acel cuvânt
Ce l-a spus atunci pe cruce
Când era de chinuri frânt...
S-a apropiat de mine
Și mi-a pus mâna pe creștet,
Mi-a șoptit cu-aceeași voce
Ce-mi spunea atunci pe cruce:
| : Te iert. : |

Versuri și muzică: artist necunoscut.
Interpretare: Poliana Raisa.

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe rețelele de socializare, pe care le găsești mai jos.


English

Sweet and great words You told me then:
“I forgive you”.
I couldn’t believe until then
That You exist.
You created me once but You lost me.
Yes, You lost me.
When You found me I was a no one.
Yes, a no one.

I whipped You so many times, I hit You, Jesus;
But You, from the cross
Whispered to me, with a soft voice: 
“I forgive you.”
I nailed You, I spat on You, Jesus,
And You, from the cross
Whispered to me, with a soft voice:
“I forgive you.”
I saw You suffering, I stayed there late,
And on Your last moment
You whispered to me, with a fading voice:
“I forgive you.”

Time flew by,
And I went away;
To forget those places
Where I killed a man…
Wretched sad life
Started from then on:
I see a long black cross
And the One I killed…
I’m going to search for it
And cry at the old cross
Where I heard the voice
Who said to me: “I forgive you.”
If only I could find Him
The One who I
Thought was a scoundrel
I did not know He was God.
| : Where is Him? : |

As crowds are sitting and listening
I stopped on my road
For the story was sad
It resembled mine…
He had the face of a saint
A deep tender look,
He was retelling what happened
In my own life, once:
| : Isn’t that Him? : |

Out of thousands of people
He looked now over to me
And He wanted to call me
To talk to me too.
And I knew what He was going to say:
He’s going to tell me that word
That He said then on the cross
While broken by torment…
He approached me
And put His hand on my head,
And whispered with the same voice
That told me then on the cross:
| : I forgive you. : |

Lyrics and music: Unknown
Interpretation: Poliana Raisa

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s