Christ is risen // Hristos a înviat |Quote

(Scroll down for English)


Română

Iisus Hristos, cândva un Om pe Pământ, singurul fără păcat, Cel care a făcut atâtea minuni, documentate și în istorie, un mare Învățător, a spus cândva că este Fiul lui Dumnezeu.
După cuvintele discutate de C.S. Lewis și J.R.R. Tolkien la vremea lor, pe scurt, un astfel de Om, care face minuni, care este un mare Învățător – nu se găsește decât bine în toate cuvintele Sale, dacă proclamează că este Fiul lui Dumnezeu, nu poate decât să fie într-adevăr ceea ce spune. (El a venit ca om o singură dată – a doua oară vine ca Domn, ca Dumnezeu, să ia pe ai Săi cu El.)
Și, mai mult de atât, a demonstrat ceea ce este: pe vremea Romanilor, nu scăpa nimeni de pe Cruce fără să moară cu adevărat, și, iarăși, aceștia i-au păzit mormântul, iar Romanii nu ar fi fost în stare să nesocotească o poruncă fără a fi trimiși la moarte, sau la galere, și, totuși, Iisus Hristos a fost văzut Viu după ce a murit!
La moartea Lui, pământul s-a cutremurat, s-a făcut întuneric în toată țara, în mijlocul zilei… după cuvintele lui Vladimir Pustan, însuși Pământul nu a suportat păcatul celor care au ucis pe Fiul lui Dumnezeu… Ei, care știau că este Fiul lui Dumnezeu.
Iar a treia zi, când a înviat, Pământul iarăși s-a cutremurat, dar, de data aceasta, de bucurie (V.P.)

Iisus Hristos este viu!

( Cercetează și vezi dacă nu crezi că este așa, vei găsi Adevărul. )

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe rețelele de socializare, pe care le găsești mai jos.


English

Jesus Christ, once a Man on Earth, the only one with no sin, The One who performed so many miracles, even documented in history, a great Teacher, once said He was the Son of God.
C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien once discussed, shortly, that a Man like Him, who performs miracles, who is a great Teacher – there is only good in His words, who says He is the Son of God, can only be what He says He is. (He only came as a human once – the second time He comes again as Lord, as God, to take His people with Him.)
And, more than that, He proved Himself: in the Romans’ time, no one would escape alive from crucifixion, and, again, they guarded His tomb, and Romans wouldn’t be able to disobey an order without being sent to death or the galleys, and, yet, Jesus Christ was seen Alive after being dead!
At His death, the earth shook, there was darkness in the middle of the day… according to Vladimir Pustan, even the Earth couldn’t endure the sin of those who killed the Son of God… They, who knew He is the Son of God.
On the third day, when He rose, the Earth shook again, but, this time, of joy. (V.P.)

Jesus Christ is alive!

(Search and see if you don’t believe it, and you will find the Truth)

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s