God trusts you with this battle |Quote| Dumnezeu are încredere în tine cu această luptă

(Derulează în jos pentru Română)


English

(Narnian symbols)

In the first book of The Chronicles of Narnia series, “The Lion, the Witch and the Wardrobe”, by C.S. Lewis, at one point Aslan lets Peter fight his first battle alone against the Wolf that was on the White Witch’s side.

Aslan and his party do not go away, they watch Peter fight because Aslan knows Peter can win this fight by himself.

In our life, God allows us to fight our own battles sometimes. He won’t forsake us, He is right there beside us ready to help us when we fall, but He knows that we could win this battle through all the gifts and the strength that God has given us.

He trusts us with this battle.

He won’t give us a battle that we cannot handle. And when everything is overwhelming to us, “His Grace is enough” and Jesus will take the wheel.

“No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.”

1 Corinthians 10:13 ESV, The Bible

And after that battle has passed, do not forget to Wipe your sword!

You never know when the next battle may appear. Always be ready. Do not boast about the battle you just won, but be thankful, and get ready for the next one.

This life is not easy. There are a lot of battles, and there are no breaks when you’re fighting against evil.

But Jesus told us that we are not here alone: the Holy Spirit is here within us to help us overcome our obstacles.

You can win your battles IF you fight in the Name of Jesus!

Read more on the topic of the first book of the series, here, where I have included quotes, images, drawings, my thoughts and more.

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:


Română

(Simboluri Narniene)

În prima carte din seria Cronicile din Narnia, “Leul, Vrăjitoarea și Dulapul”, de C.S. Lewis, la un moment dat, Aslan îl lasă pe Peter să lupte în prima lui bătălie de unul singur, împotriva Lupului care era de partea Vrăjitoarei Albe.

Aslan și grupul său nu pleacă de lângă el, ci îl urmăresc pe Peter luptând, deoarece Aslan știe că Peter poate câștiga această bătălie de unul singur.

În viața noastră, Dumnezeu ne lasă să luptăm în propriile noastre bătălii de unii singuri, uneori. El nu ne va părăsi, ci va fi chiar acolo lângă noi gata să ne ajute atunci când cădem, însă El știe că putem să ieșim învingători din bătălie, prin toate darurile și puterea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o.

El are încredere în noi cu această bătălie.

El nu ne va lăsa să luptăm într-o bătălie care este peste puterile noastre. Iar atunci când este mult prea mare, “Harul Său ne este de ajuns.”, iar Iisus va trece la cârmă.

“Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”

1 Corinteni 10:13, Biblia

Iar după ce lupta a fost câștigată, nu uita să îți ștergi sabia!

Nu știi niciodată când următoarea luptă va apărea. Întotdeauna să fii gata. Nu te lăuda cu lupta care tocmai a fost câștigată, ci fi mulțumitor, și pregătește-te pentru următoarea.

Viața aceasta nu este ușoară. Sunt multe lupte, și nu avem pauză atunci când luptăm contra răului.

Dar Iisus ne-a zis că nu rămânem singuri: Duhul Sfânt este aici cu noi, să ne ajute să biruim obstacolele.

Poți să îți câștigi luptele, DACĂ lupți în Numele lui Iisus!

Citește mai multe pe subiectul primei cărți din serie, aici, unde am inclus citate, imagini, desene, gândurile mele, și altele.

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe rețelele de socializare, pe care le găsești mai jos.

5 comments

  1. Mi-a plăcut mult cum ai asociat cele două lupte.
    Așa este, nu ne permitem să dormim crezând că dușmanul la rândul lui, doarme.
    Mulțumesc mult pentru gândurile motivante de pregătire ! 😇

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s