Apostolul, de Octavian Goga // The Apostle, by Octavian Goga | Poem

(Scroll down for English)


Română

"Ca o vecernie domoală
Se stinge zvonul din dumbravă,
Pleoapa soarele-și închide
Sus, pe-o căpiță de otavă.
Norodul a cuprins podmolul
Lângă frăgarul din uliță - 
De cârjă sprijinit răsare
Bătrânul preot la portiță.

Moșneag albit de zile negre,
Așa îl pomenise satul,
Pe pieptărelul lui de lână
Purtând un ban de la-mpăratul.
Domol, în mijloc se așază,
Și sprijinind încet toiagul,
Clipind din genele cărunte,
Începe-a povesti moșneagul.

Întreg poporul ia aminte,
Ascultă jalnica poveste,
Și fusul se oprește-n mâna
Înduioșatelor neveste.
Moșnegii toți fărâmă lacrimi
Cu genele tremurătoare,
Aprinși, feciorii strâng prăseaua
Cuțitului din cingătoare.

Atâtea patimi plâng în glasul 
Cuvântătorului părinte,
Și-atâta dor aprind în inimi
De clipa răzbunării sfinte.
Bătrânul mag înalță fruntea,
Ce sfânt e graiul gurii sale:
Din el va lumina norocul
Acestui neam sfârșit de jale!

Același dor tresare-n piepturi
Când glasul strigător răsună,
Și gemăt înfioară firea
Prelung și greu, ca o furtună.
Frăgarul își îndoaie coapsa,
Iar de prin văi purcede vântul,
Prin largul albelor văzduhuri, 
Să ducă cerului cuvântul.

Din cetățuia strălucirii
Coboară razele de lună,
Pe-argintul frunții lui boltite
Din aur împletesc cunună.
Cuvine-se hirotonirea
Cu harul cerurilor ție,
Drept-vestitorule apostol
Al unei vremi ce va să vie!"

Apostolul“, de Octavian Goga.

Octavian Goga s-a născut în data de 1 Aprilie 1881, numit “poet al satului natal, al Transilvaniei, al pătimirii noastre”. A iubit mult viața satului. Deși a fost educat și în străinătate, s-a întors mereu la viața din Ardeal, despre care au fost inspirate multe din poeziile sale, îmbinându-se-ră cu un aer Bisericesc, dar și patriotic.

Dacă vrei să primești toate viitoarele postări direct pe mailul tău, poți să te abonezi mai jos, doar introducându-ți adresa de e-mail.

De asemenea, te invit să lași un comentariu, precum și să vizitezi paginile mele de pe rețelele de socializare, pe care le găsești mai jos.English

As a soft evensong
The hearsay of the grove fades, 
The eyelid of the sun closed 
Above, on the haystacks of the latter grass. 
The people covered the alluvium 
Next to the berry tree on the lane - 
Leaned on the crutch rises 
The old priest upon the gate. 

Old man bleached by dark days, 
How the village him remembered,
On his woolen chest 
He wore a coin from the emperor. 
Soft, in the middle, he sits,
And leaning easily the rod, 
Winking from his gray lashes, 
Starts recollecting the old man. 

The entire people take count,
They listen to the lamentable story, 
The spindle stops in the hand 
Of the touched wives. 
The old men all sliced tears 
With trembling lashes, 
Heated, the young are holding their handgrip 
Of the knife in the girdle. 

There cries such passion in the voice
Of the speaking father, 
And so much long burns in the hearts 
Of the time of the holy revenge. 
The wise old man rises his forehead, 
How holy is the speech of his mouth: 
The luck will be shone out of it 
Of this sorrowed ended nation! 

The same long flinches in the bosoms 
While the loud call echoes,
And wail thrills the temper 
Long and heavy, as a storm. 
The berry tree bends its thigh,
And from the valleys begins the wind, 
From the white vast air, 
To deliver the word to the heavens. 

Out of the citadel of brilliance 
The rays of the moon come down, 
On his arched silver forehead 
They braided a crown of gold. 
Worthy is the consecration 
With the grace of the heavens to you, 
Righteously herald apostle 
Of a time that is ought to come!

The Apostle, by Octavian Goga

English translation by Poliana Raisa.

Octavian Goga was a Romanian poet, born on April 1st ,1881. He was called “the poet of the native village, of Transylvania, of our suffering.” He loved the village life. Although he used to study abroad as well, he always came back to the life in Transylvania, Ardeal, which inspired many of his poems, combined with Church and patriotic feelings.

If you would like to receive all of the future posts right to your mailbox, make sure you subscribe by simply adding your e-mail address down below.

I would also like to invite you to leave a comment, as well as to visit my other social media pages, which you can find listed right here:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s